030 296 66 66 (24/7) info@uitvaartzorgverlener.nl

Waardevaste Uitvaart

Barbara Uitvaartverzorging maakt het niet alleen mogelijk uw uitvaart vooruit te bespreken, maar tevens de kosten van de uitvaart zoals u die wenst alvast te voldoen. Na overlijden zal de uitvaart dan volgens deze wensen en zonder verdere kosten voor uw nabestaanden worden uitgevoerd. Vandaar de naam “Waardevaste Uitvaart”. Uiteraard wordt alles vastgelegd in een overeenkomst.

Wellicht bent u reeds verzekerd voor uw overlijden, maar is het verzekerde bedrag niet voldoende voor de door u gewenste uitvaart. In dit geval kunt u alsnog een gedeelte van uw wensen vooruit betalen en vastleggen in een “Waardevaste Uitvaart”.

De overige wensen zullen te zijner tijd door de verzekering worden vergoed. Deze wensen zullen wel beschreven worden in de “Waardevaste Uitvaart”, maar met de vermelding dat deze niet voldaan zijn aan Barbara Uitvaartverzorging. Het vooruit bespreken van uw uitvaart kan rust en zekerheid geven. U kunt zich weer volledig concentreren op het leven nu, terwijl uw nabestaanden vrij zijn van de zorgen voor later.

Ik wil graag een Waardevaste Uitvaart