030 296 66 66 (24/7) info@uitvaartzorgverlener.nl

Levenseinde nabij

Dat het leven eindig is, weten we allemaal. Maar liever staan we daar niet bij stil. Toch kunnen mensen plotseling geconfronteerd worden met een naderend levenseinde. Vaak is een ongeneeslijke ziekte daar de oorzaak van. Je wereld staat op z’n kop; er is ongeloof, woede, verdriet, onmacht, frustratie, chaos…. Hoe lastig is het dan om daarin je weg te vinden en waar kun je je verhaal kwijt? En voor degene die ongeneeslijk ziek is; hoe balanceer je tussen het wel of niet belasten van je dierbaren…

Gesprekspartner en vertrouwenspersoon

Barbara Uitvaartverzorging vindt het belangrijk u en uw naasten ook in dit stuk ondersteuning en zorg te bieden. Wij kunnen en zullen nooit de rol van therapeut op ons nemen. Ook zullen wij nooit een rol spelen in de keuze voor wel of geen euthanasie. Wel kunnen wij u ondersteunen in dat gedeelte dat met de uitvaart te maken heeft. Wij kunnen hierin uw gesprekspartner en vertrouwenspersoon zijn en u een aantal zorgen uit handen nemen.

Spreekbuis

Voor de persoon die komt te overlijden kunnen wij ook als “spreekbuis” fungeren voor of tijdens de uitvaart. Wij praten in dit gehele traject niet over een uitvaartleider, maar over een uitvaartzorgverlener. Deze uitvaartzorgverlener zal u niet alleen gedurende deze periode begeleiden, maar ook de uitvaartleider zijn na het moment van overlijden (met uitzondering van vakantie of ziekte).

Zo hebben u en uw nabestaanden één vertrouwd persoon die u begeleidt en ondersteunt; voor, tijdens en na de uitvaart.

Ik wil graag meer weten over jullie begeleiding